Hemels gewelf

Nederland, Kijkduin, Machiel Vrijenhoeklaan, 18-03-2009; Het Hemels Gewelf, kunstwerk van James Turrell. Kunstmatig aangelegde duinkom, toegankelijk via trap en kleine tunnel. Een bank voor twee personen in de krater maakt het mogelijk om – liggend op de rug – het licht in de duinen en het uitspansel te ervaren. Het kunstwerk is gemaakt in opdracht van Stroom, Den Haag.Vault of Heaven, an artwork by James Turrell, an artificial dune bowl, accessible via stairs and small tunnel. .Swart collectie, luchtfoto (toeslag); Swart Collection, aerial photo (additional fee required); .foto Siebe Swart / photo Siebe Swart
Posted in Art